Polityka Prywatności - LEDart

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności sklepu LEDart

Informacje o przetwarzaniu danych


W trosce o Twoją prywatność pragniemy, abyś mógł bezpiecznie korzystać z naszych usług. Przestrzegając prawa dotyczącego ochrony danych osobowych  poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą witrynę internetową („Sklep”). Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


I.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("ADO")

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Kołomyjska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LEDart Anna Kołomyjska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9442141392, REGON 122644154, z siedzibą przy ul. Józefińskiej 11, 30-529 Kraków. Dane kontaktowe: biuro@ledart.net.pl.


II.    DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych, takich jak:
- Imię i nazwisko
- Adres zamieszkania
- Adres do korespondencji
- Adres e-mail
- Telefon kontaktowy
- Numer NIP (w przypadkach tego wymagających)


Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne abyśmy mogli zrealizować nasze usługi – z uwagi na ich charakter.

Twoje dane przetwarzane są przez firmę LEDart we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem witryny internetowej i świadczeniem usług („Usługi”) oferowanych za jej pośrednictwem.


W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

•    Świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu
•    Realizacja Twoich zamówień
•    Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
•    Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:


•    Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
•    Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
•    Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
•    Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
•    Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
•    Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
•    Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu opinii klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:


•    Dobrowolne, jednak w większości przypadków konieczne do zrealizowania Usług.Skutek niepodania danych:


W zależności od celu, w jakim dane są podawane:


•    brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
•    brak możliwości korzystania z Usług Sklepu
•    brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
•    brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach, czy ofertach specjalnych w SklepieIII.    PROFILOWANIE


W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie (w tym w ramach stron internetowych Administratora) i na przesyłaniu lub wyświetlaniu personalizowanych w ten sposób reklam produktów.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.IV.    OKRES PRZETWARZANIA


Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

•   przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych
•    ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu przez Strony Umowy
•    zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

W zależności, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


V.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe.


Dane, o które jesteś proszony stanowią tylko niezbędne minimum, które jest konieczne do realizacji naszych Usług. Nie zbieramy danych, które nie są nam do tego celu potrzebne, zgodnie z zasadą minimalizacji.


VI.    TWOJE PRAWA


Przysługuje Ci prawo żądania:

•    dostępu do Twoich danych osobowych,
•    ich poprawienia,
•    usunięcia,
•    ograniczenia przetwarzania,
•    żądania przeniesienia danych do innego Administratora,

A także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

•    z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
•    jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Dane ADO oraz adres kontaktowy podane zostały w pierwszym akapicie.


Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


VII.    USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH


Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

•    dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
•    podmioty realizujące dostawę towarów
•    podmioty obsługujące płatności
•    biuro rachunkowe
•    dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
•    podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
•    firma hostingowa, na której serwerach znajduje się nasz Sklep oraz poczta mailowa
•    podmiot zapewniający system mailingowy
•    podmiot zapewniający usługi marketingowe
•    podmiot zapewniający usługi statystyczne
•    odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

VIII.    CIASTECZKA (COOKIES)


Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Posiadają one następujące cechy:

•    są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
•    umożliwiają Ci m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
•    nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia


Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

•    usunąć zapisane na Twoim urządzeniu pliki cookies
•    blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
.
W Sklepie ciasteczka wykorzystujemy w celu:

•    zapamiętywania informacji o Twojej sesji
•    statystycznym
•    marketingowym
•    udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki lub skontaktować się z jej producentem.

IX.   Jak chronimy Twoje Dane:

Stosujemy  środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Wykorzystujemy między innymi następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

•   zabezpieczamy zbiory danych przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy haseł i innych zabezpieczeń
•   ochrona antywirusowa znajduje się na każdym urządzeniu przechowującym dane i jest na bieżąco aktualizowana
•   dostęp do Konta możliwy jest jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła
•   Certyfikat SSL szyfrujący dane przesyłane między użytkownikiem a naszym Sklepem

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących Twoich danych osobowych lub masz pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@ledart.net.pl

 

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.


-->
insta

@ledart.net.pl

Oświetlenie to nasza pasja! 😍 Tworzymy, produkujemy, montujemy, pomagamy w aranżacji i radzimy w sprawach technicznych #zmieniamyświatłopogląd 😎